Zásady ochrany osobných údajov

Ceníme si váš záujem o našu webstránku a boli by sme radi, keby ste sa s nami cítili príjemne. Môžete nám dôverovať, že s vašimi údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne. Vaše súkromie je pre nás nesmierne dôležité a pozývame vás prečítať si nasledujúce oznámenie, v ktorom sa dozviete, prečo od vás zhromažďujeme osobné údaje a ako ich budeme používať.

Veríme, že dôvera sa zakladá na transparentnosti.

Týmto by sme vás chceli dôkladne a transparentne informovať o našom zaobchádzaní s poskytnutými Osobnými údajmi (ďalej spoločne označované ako "Osobné údaje") a/alebo údajmi zhromaždenými počas zadávania objednávky cez internet, návštevou našej Webovej stránky www.sk.safestylemask.com (ďalej označovaná iba ako "Webstránka").

Odoslaním svojich Osobných údajov môžete získať výhody, ktoré sú k dispozícii výlučne pre našich zákazníkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú dôverné. Vaše Osobné údaje budeme používať iba na účely, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.


1. KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE

Entita, ktorá zhromažďuje Osobné údaje ako SPRÁVCA ÚDAJOV (ďalej označovaná iba ako "Správcovia údajov") je: Likasso Ltd, Nemecko, Düsseldorf, 40233, Lindenstrasse 48-52, email privacy.department@likasso.com– v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa ochrany údajov.


2. PREČO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Na zobrazenie našej webstránky nie je potrebné poskytnúť vaše Osobné údaje.

Vaše Osobné údaje zhromažďujeme, ukladáme a používame iba v prípade, že nám ich poskytnete ako súčasť online objednávky.

Osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely:

uskutočnenie predajnej zmluvy, doručenie produktu, účtovníctvo a splnenie právnych záväzkov, služby po predaji;


Správcovia údajov môžu zhromažďovať a spracovávať nasledujúce Osobné údaje:

osobné informácie: krstné meno, priezvisko;

dodaciu a fakturačnú adresu, adresu sídliska, mesto sídliska, PSČ, e-mailovú adresu, telefónne alebo mobilné číslo, spôsob doručenia a platby

Spracovatelia údajov môžu zhromaždiť a spracovať nasledujúce Osobné údaje:

meno držiteľa debetnej/kreditnej karty

debetná/kreditná karta a koniec jej platnosti*.

*V tomto prípade ide o spoločnosti, ktoré sú vo svete považované za dôveryhodné, na správu platieb uskutočnených debetnou alebo kreditnou kartou

Cieľom tohto kroku je zabezpečiť rýchle spracovanie vašej objednávky. Cieľom je tiež zabezpečiť, že platba hotovosťou pri prevzatí a kreditnou/debetnou kartou (spoločnosti predstavujúce tretie strany spravujúce platby debetnou alebo kreditnou kartu) sa spracuje, a produkty, ktoré od nás zakúpite, budú doručené na správnu adresu; krátko po svojej objednávke dostanete e-mailom do schránky potvrdenie objednávky. Vaše osobné informácie však nepoužijeme na marketingové účely, pokiaľ s tým nebudete súhlasiť.


3. ČO SA STANE, AK OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNETE

Niektoré Osobné údaje, ktoré počas nákupu zvýrazníme, sú potrebné na uskutočnenie nákupu, doručenie produktu, fakturáciu, splnenie právnych záväzkov a poskytovanie služieb po predaji.

Poskytovanie a spracovanie Osobných údajov na marketingové účely je nepovinné, a preto bude používanie Osobných údajov na marketingové účely prebiehať iba s vaším súhlasom.

Svoj súhlas s používaním údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať tak, že budete individuálne kontaktovať Správcov údajov na adrese uvedenej v 1. kapitole (KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE). . Získanie vášho súhlasu je predpokladom na používanie údajov na marketingové účely, no nebude mať žiadny vplyv na vašu možnosť dokončiť nákup.


4. AKO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Osobné údaje poskytnuté a/alebo zhromaždené Správcami údajov budú spracované a uložené automatickými nástrojmi a v niektorých prípadoch budú spracované na papieri (napr. na účely doručenia kuriérom).

Zhromaždené Osobné údaje budú uložené na čas potrebný na splnenie zmluvy alebo poskytnutie právnych záruk, prípadne služieb po predaji v súlade s podmienkami o uchovaní údajov požadovanými príslušnými zákonmi. Osobné údaje zhromaždené na marketingové účely budú uložené, kým používateľ nepožiada o odvolanie svojej registrácie alebo svojho súhlasu so spracovaním Osobných údajov.

Na spravovanie reklamácií a vrátení chybných výrobkov musíme zhromažďovať a spracovať vaše osobné informácie. V snahe zabrániť podvodom v súvislosti s reklamáciami a vrátením tovaru môže byť potrebné, aby sme od vás požadovali určité osobné informácie, ktoré nám umožnia žiadosť spracovať.

Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme spracovať a na určitý čas uložiť, aby sme dokázali zabezpečiť, že akékoľvek obvinenia z podvodného používania identity bude možné v budúcnosti náležite prešetriť.


5. KTO BUDE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ

Osobné údaje budú spracovávať:

zamestnanci a spriaznené osoby Správcov údajov určení ako osoby zodpovedné za spracovanie údajov;

zamestnanci a spriaznené osoby Správcov údajov určení ako (i) subjekty na správu online obchodov, ktoré môžu zobraziť, upraviť a aktualizovať Osobné údaje zadané do systémov CRM, pomocou ktorých Správcovia údajov spracúvajú údaje na účely elektronického obchodu (ii) subjekty, ktoré spravujú ukladanie Osobných údajov v mene Správcov údajov v súlade s miestnymi a európskymi zmluvami a zákonmi;

členovia tretích strán v EÚ alebo mimo nej, Správcovia údajov, používané Správcami údajov predovšetkým na doručenie (doručovacia spoločnosť, aby ste mohli svoj tovar dostať na presne poskytnutú adresu), poskytovanie podpory po predaji (telefonické centrum na zabezpečenie doručenia vášho online nákupu bez problémov a tiež na získanie informácií o produkte).

Osobné údaje môžu byť zverejnené aj tretím stranám (v tomto prípade ide o spoločnosti, ktoré sú vo svete považované za dôveryhodné, na správu platieb uskutočnených debetnou alebo kreditnou kartou). Osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom šírené. Osobné údaje budú prenesené mimo krajiny alebo Európskej únie v krajinách, ktoré neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany údajov iba v súlade s bezpečnostnými opatreniami stanovenými príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

Údaje, ktoré zdieľame s tretími stranami, obmedzujeme na konkrétne účely, na ktoré sú určené. Riadime ich výlučne my s cieľom zabezpečiť ochranu súkromia vašich osobných údajov. Tieto spoločnosti nikdy nesmú používať ani prenášať vaše údaje voľne.


6. VAŠE PRÁVA

Kedykoľvek môžete požiadať o svoje informácie súvisiace s vašimi zhromaždenými, použitými, zverejnenými alebo spracovanými Osobnými údajmi, s ktorými tieto akcie vykonali Správcovia údajov (právo na prístup) a tiež požiadať o integrovanie, nápravu alebo výmaz ich spracovania, prípadne voči nemu namietať. Od 25. mája 2018 (keď sa začne uplatňovať európske nariadenie č. 2016/679) si môžete uplatňovať aj nasledujúce práva: obmedzenie spracovania, prenosu údajov a zadanie sťažnosti u dozorného úradu.

Konkrétne máte právo namietať a odvolať svoj súhlas, a to úplne alebo čiastočne v súvislosti so zhromažďovaním, používaním, zverejňovaním alebo spracovaním vašich Osobných údajov na účely šírenia propagačných materiálov, priameho predaja alebo na absolvovanie marketingových prieskumov alebo komerčnej komunikácie v rámci automatickej (e-mail, ostatné systémy diaľkovej komunikácie, ako napríklad SMS a MMS) a tradičnej komunikácie (papierová pošta).

Ak uprednostňujete, aby bolo spracovanie vašich Osobných údajov vykonávané výlučne formou tradičných spôsobov kontaktovania, môžete podať námietku voči spracovaniu Osobných údajov spôsobmi automatického kontaktovania.

Na uplatnenie svojich práv uvedených vyššie a/alebo na odoslanie dopytov alebo žiadostí týkajúcich sa vašich Osobných údajov môžete odoslať žiadosť Správcom údajov napísaním na túto e-mailovú adresu privacy.department@likasso.com alebo na poštovú adresu a kontakty uvedené v 1. kapitole (KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE) tohto oznámenia.


7. NAŠE POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Môžeme zhromažďovať informácie o vašich návštevách tejto webovej stránky, ako sú vaša IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, zdroj odporúčania, dĺžka návštevy a počet zobrazených stránok. Tieto informácie môžeme použiť pri správe tejto webstránky a na zlepšenie použiteľnosti webstránky. Všetky informácie, ktoré zhromaždíme prostredníctvom súborov cookie, sú však dôverné. Používať ich budeme iba spôsobmi, ktoré sú uvedené v aktuálnych pravidlách.

Mnoho používateľov, ktorí surfujú po webe, majú obavy týkajúce sa používania súborov cookie na internete. Cookie sú malé súbory, ktoré je možné použiť na uloženie informácií, ktoré ste už poskytli. Súbory cookie nie je možné použiť na "odcudzenie" informácií o vašom počítačovom systéme. Táto webstránka používa súbory cookie, aby si zapamätala vaše predvoľby. Webstránka si môže napríklad zapamätať, ktorú stránku si pozeráte, aby bola vaša najbližšia návšteva pohodlnejšia. Napriek tomu platí, že ak vám používanie súborov cookie prekáža, môžete ich kedykoľvek deaktivovať v možnostiach internetu vo svojom webovom prehliadači. Takýto krok však bude mať negatívny účinok na používanie mnohých webstránok vrátane tejto.


8. KONTAKT

Kedykoľvek môžete požiadať o bezplatné informácie o údajoch, ktoré máme o vás uložené a tiež o ich pôvode a príjemcoch, ako aj o účeloch ich uloženia. Kontaktujte nás e-mailom na adrese privacy.department@likasso.com alebo nám napíšte na poštovú adresu uvedenú v 1. kapitole (KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE) tohto oznámenia. Ak chcete požiadať o nápravu, zablokovanie alebo odstránenie údajov, prípadne si prajete odvolať svoj súhlas s používaním údajov alebo chcete namietať voči požívaniu údajov, kontaktujte nás na adrese uvedenej vyššie.