Pravidlá Vrátenia Peňazí

Ďakujeme Vám za nákup na www.sk.safestylemask.com.


ÚHRADY A VRÁTENIA

Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú e­mailom: contact@safestylemask.com. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné. V prípade nárokovania vrátenia peňazí hradíte náklady na dopravu súvisiace s vrátením tovaru. Vrátime vám peniaze za samotný tovar. 

Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu, tak ako bol pred predajom, a musí byť v pôvodnom balení.

Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.

Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:

1. V prípade dokázanej chyby našej spoločnosti (doručenie nesprávneho výrobku) musí zákazník výrobok vrátiť do štrnástich dní (14) odo dňa objednania, pričom za prepravu neplatí.

2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. V prípade uznania sťažnosti môže zákazník vrátiť výrobok do štrnástich dní (14) odo dňa zadania objednávky. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.

Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi, úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. V prípade, že tovar nebude vráteníý do štrnástich dní (14), náš obchod nebude povinný vrátiť žiadne peniaze.

V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi prebehne do tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy sme výrobok prijali.

V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.

Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.


PRÍCHOD OBJEDNÁVKY


Nie sme schopní refundovať výrobky, ktoré nie sú doručené do špecifického dátumu, udalosti alebo sviatku.

Na našej webovej stránke môžete nájsť, ako dlho môže trvať dodanie. Prosíme Vás, vezmite to do úvahy pri objednávaní.

Keď sa už raz objednávka odošle, nie sme už schopní ju upraviť, ani zrušiť. 


DOVOZ


Pri vrátení produktov budete zodpovední za platbu za dovoz. 

Poplatky za dovoz sa nedajú vrátiť. 


KONTAKTUJTE NÁS


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom toho, ako vrátiť Vašu objednávku, prosíme Vás, kontaktujte nás na contact@safestylemask.com