Zmluvné Podmienky

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY


Pred použitím stránky alebo služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, si pozorne prečítajte tieto podmienky. Návštevou alebo používaním tejto stránky a uskutočnením nákupu zo stránky potvrdzujete svoj súhlas s podmienkami tejto stránky.

Návštevou stránky alebo zobrazením akéhokoľvek obsahu na stránke alebo uskutočnením nákupu na stránke vyhlasujete a ručíte za to, že ste si prečítali tieto podmienky, porozumeli im a máte zákonmi danú schopnosť súhlasu s nimi, a vyhlasujete, že budete podľa zákona dodržiavať tieto podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, stránku nepoužívajte.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré výhradne predáva SafeStyle by NEVENA COUTURE prostredníctvom webovej stránky www.sk.safestylemask.com. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musí schváliť SafeStyle by NEVENA COUTURE. Všetky ostatné podmienky a ustanovenia sa vylučujú. Každý používateľ, ktorý navštívi obchod a využíva jeho služby, súhlasí, že bude bez výnimky dodržiavať tu uvedené podmienky. Ak niekto nesúhlasí s týmito podmienkami, musí sa zdržať používania služieb tohto obchodu a akejkoľvek transakcie s ním. Odoslanie objednávky predstavuje súhlas so všetkými týmito podmienkami a ustanoveniami.


OBJEDNÁVKY

Objednávky musia byť doručené cez internet vyplnením príslušného objednávacieho formulára, ktorý sa nachádza na www.sk.safestylemask.com. Vaša objednávka je nami prijatá v momente, kedy dostanete potvrdzovací e­ mail od. Podrobnosti o objednávke sú k dispozícii na obrazovke používateľa po dokončení objednávky a e-mailom sú odoslané na e­ mailovú adresu zaregistrovanú používateľom.


CENY A AKCIOVÉ PONUKY

Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade prebiehajúcej akciovej ponuky majú zákazníci možnosť získať zľavu z ceny produktu v akciovej ponuke. Ceny produktov sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Kupujúcemu bude účtovaná cena produktu, ktorá bola aktuálna v čase nákupu.


DOPRAVA

Produkt je možné doručiť na ľubovoľné miesto na území Slovenska. Produkty sú doručované kuriérom na adresu, ktorú ste vyplnili v objednávacom formulári. Platba prebieha pri doručení. Doručovanie prebieha každý deň okrem víkendov a sviatkov.


VRÁTENIE TOVARU

Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú e­ mailom: contact@safestylemask.com. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné.

Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu, tak ako bol pred predajom, a musí byť v pôvodnom balení.

Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.

Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:

1. V prípade dokázanej chyby našej spoločnosti (doručenie nesprávneho výrobku alebo výrobku s kvalitatívnymi chybami) musí zákazník výrobok vrátiť do štrnástich dní (14) odo dňa objednania, pričom za prepravu neplatí.

2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. V prípade uznania sťažnosti môže zákazník vrátiť výrobok do štrnástich dní (14) odo dňa zadania objednávky. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.

Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi, úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. V prípade, že tovar nebude vráteníý do štrnástich dní (14), náš obchod nebude povinný vrátiť žiadne peniaze.

V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi prebehne do tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy sme výrobok prijali.

V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.

Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.


POVINNOSTI KLIENTA:

Nesiete zodpovednosť za výber svojho produktu a jeho vhodnosť na vaše účely. Zákazník nesmie poškodzovať ani sa pokúšať poškodzovať celistvosť, bezpečnosť alebo dostupnosť služieb našej spoločnosti.

Uviesť platné krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e­ mailovú adresu.

Zaplatiť cenu objednaného tovaru.

V čase doručenia byť k dispozícii, prípadne mať zástupcu.

Nerobiť falošné objednávky.

Nerobiť falošné recenzie produktu ani neuvádzať nepravdivé informácie.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky a ustanovenia, ale toto právo nemá vplyv na existujúce podmienky a ustanovenia prijaté zákazníkom po uskutočnení objednávky. Úprava alebo aktualizácia bude platná od momentu informovania o zmene textu. Pravidelne kontrolujte zmeny v podmienkach a ustanoveniach, ktoré budú uvedené v tejto časti webovej stránky.


SÚVISIACE ZÁKONY A SÚDNA PRÁVOMOC

Táto Zmluva sa riadi európskymi a slovenskými zákonmi, najmä zákonmi týkajúcimi sa usmernení pre elektronický obchod, predaj na diaľku a ochranu spotrebiteľa, a spadá pod výhradnú súdnu právomoc podľa miesta založenia našej spoločnosti.


PRODUKTY

Produkty umiestnené na stránkach obchodu majú vysokú kvalitu a spĺňajú všetky požadované parametre. Sú tiež kompletne analyzované na kvalitu a použitie. Za akékoľvek iné použitie, než na ktoré sú predložené a navrhnuté v našom internetovom obchode, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník.


ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky zostávajú prísne dôverné a sú používané len na účely hore uvedených úkonov a informačné účely. Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov, a súhlasíte s používaním údajov našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje nebudú odovzdané žiadnej tretej strane, okrem prípadu, že o to zákonným spôsobom požiadajú orgány činné v trestnom konaní.